top of page
cec str.jpg

2022 - 2023

2019-2020

2018 - 2019

01.04.17 - Reunión empresarial

01.04.17 - Reunión Calendario Especial

25.01.17 - Jt. Calendario de reuniones

15.02.17 - Reunión empresarial

15.02.17 - Reunión del calendario

01.03.17 - Reunión empresarial

22.03.17 - Jt. Calendario de reuniones

05.04.17 - Reunión empresarial

04.05.17 - Reunión Calendario Especial

26.04.17 - Reunión del calendario

05.10.17 - Reunión empresarial

05.10.17 - Reunión del calendario

06.07.17 - Reunión Calendario Especial

21.06.17 - Jt. Calendario de reuniones

19.07.17 - Reunión anual

19.07.17 - Reunión de negocios

19.07.17 - Reunión del calendario

2017

 

2015 - 2016

 7.15.15 - Annual mtg

 7.15.15 - Business mtg

 7.15.16 - Calendar mtg

 8.19.15 - Business mtg

 8.19.15 - Calendar mtg

 9.10.15 - Business mtg

 9.19.15 - Calendar mtg

 10,14,15 - Business mtg

 10.28.15 - Jt. Calendar mtg

 11.02.15 - Sp. Business mtg

 11.16.15 - Sp. Calendar mtg

 11.19.15 - Calendar mtg

 12.09.15 - Business mtg

 12.09.15 - Calendar mtg

 1.06.16 - Business mtg

 1.20.16 - Jt. Calendar mtg

 2.03.16 - Business mtg

 2.24.16 - Calendar mtg

 3.08.16 - Business mtg

 3.30.16 - Jt. Calendar mtg

 4.11.16 - Business mtg

 4.11.16 - Calendar mtg

 5.11.16 - Business mtg

 5.25.16 - Calendar mtg

 6.01.16 - Business mtg

 6.15.16 - Jt. Calendar mtg

 7. 20.16 - Business mtg

 7.20.16 - Calendar mtg

 8.17.16 - Business mtg

 8.17.16 - Special Calendar mtg

 9.14.16 - Business mtg

 9.14.16  -     Calendar mtg

 9.28.16 - Special Calendar mtg

 10.06.16 - Business mtg

 10.19.16 - Calendar mtg

 11.09.16 - Business mtg

 11.09.16 - Special Calendar mtg  

11.22.15 - Calendar mtg

 12.14.16 - Business mtg

 12.14.16 - Calendar mtg

bottom of page