top of page
Archiwum uchwał

Uchwały 2017 - 2019

Uchwały CEC dotyczące modelu D3 na rok 2019

2015 - 2017

Tom. 16 nr 7 Uchwała w sprawie propozycji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego D3: Złożenie propozycji planu zagospodarowania przestrzennego od W 59 St. do W 116 St. na lata 2017-2018 Realizacja

Tom. 17 Nr 1 Rezolucja wyrażająca obawy dotyczące kandydata na sekretarza Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych

Tom. 17 nr 2 Uchwała w sprawie zmiany budżetu CEC3 na rok 2017

Tom. 17 Nr 3 Rezolucja wzywająca gubernatora Cuomo i stanu Nowy Jork

Ustawodawcy zobowiązują się do pełnego, dwuletniego wprowadzenia Kampanii na rzecz Fiscal Aquities Money w Nowym Jorku…

Tom. 17 nr 4 Uchwała wzywająca do usprawnienia procesu zwrotu kosztów członkom

Tom. 17 nr 5 Uchwała w sprawie wspierania informowania rodzin miasta Nowy Jork o prawach uczniów do nauki na mocy prawa stanowego

Tom. 17 nr 6 Uchwała o procesie zagospodarowania przestrzennego – czerwiec 2017 r

Tom. 15 nr 4 Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 16

Tom. 15 nr 5 Uchwała w sprawie przeludnienia szkół podstawowych w Obwodzie 3

Tom. 16 Uchwała nr 1 w sprawie obsadzenia wakatu w CEC3 ELL

Tom. 16 nr 2 Uchwała o nadaniu PS 342 nazwy Szkoły im. Madeleine F. Polayes

Tom. 16 nr 3 Uchwała w sprawie zmiany budżetu CEC3 na rok 16

Tom. 16 nr 4 Uchwała o ukończeniu placówki szkolnej w Riveside Center do roku 2017

Tom. 16 nr 5 Uchwała wzywająca PEP do zmiany Polityki przyjęć A101

Tom. 16 nr 6 Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2017

2011 - 2013

Budżet CEC3

Wiceprezes CEC3

Uchwała dotycząca wynajmu czarterowego

Zmiana Regulaminu CEC3

Kontrola światła

Wakat CEC3 ELL

Tom. 12P nr 2 Sprzeciw wobec zamknięcia szkół

Tom. 12A nr 3 Dot. wakatu CEC3

Tom 12P nr 5 Wezwanie do utworzenia nowego Gimnazjum D3

Tom. 12P nr 6 wymagający, aby wszystkie propozycje posiadały zatwierdzenie CEC3

Tom. 12P nr 7 NYCDOE Plan naprawczy dotyczący porzucenia

Tom. 12P nr 8 w sprawie testów standaryzowanych

Tom. 13 nr 1 w celu opuszczenia wyznaczonej siedziby w gminie Manahattan

2013 - 2015

Vol. 13 No. 7 Resolution to Approve FY 14 CEC3 Budget

Vol. 13 No. 8 Resolution Opposing the Authorization of Charters to Collocate

Vol. 13 No. 10 The Future Use of the Beacon Building

Vol. 13 No. 11 Mid-Year Reallocation of FY14 CEC3 Budget

Vol. 14 No. 1 Support of NYC's Plan for UPK & Expanded After-school

Vol. 14 No. 2 Regarding CEC3 Joining of NYSER Coalition Lawsuit

Vol. 14 No 3 Health and Safety Resolution Opposing the JHL Nursing Home next to PS 163

Vol. 14 No. 4 To Approve the FY15 CEC3 Budget

Vol. 14 No. 5 In Favor of City Council Proposed Legislation Int. No. 420

Vol. 14 No. 6 Regarding Middle School Guidance Counselors

Vol. 14 No. 7 Regarding Metal Detectors in MLK and Brandeis

Vol. 14 No. 8 Regarding Primary Day Voting

Vol. 14 No. 9 Regarding CEC AA Salaries

Vol. 14 No. 10 On District Priority High Schools

Vol. 15 No. 1 Mid-Year CEC3 Budget Reallocation Resolution

Vol. 15 No. 2 Naming of the New Beacon Building to house Beacon High School

Vol. 15 No. 3 To Support our NYC P.S. Against Gov. Cuomo's Attack

O poszerzeniu misji i zmianie nazwy Komisji Rekrutacyjnej CDEC 3 1.16.08

Kontrola burmistrza 4.22.08

Finansowanie szkół publicznych w Nowym Jorku 28.05.2008

Kontrola burmistrza i zarządzanie szkołą 6.04.08

D3 Zmiana planu 7.16.08

Przepełnienie szkół 19.11.08

Na poparcie PS 185 2.25.09

Odnośnie przestrzeni w PS 242 (DOE) 5.20.09

Jt. Uchwała Rady Prezydentów CEC3 i CSD3 w sprawie Beacon i innych szkół średnich jako szkół priorytetowych D3 6.17.09 i 09.09

D3 Zmiana planu 12_15_10

D3 Załącznik do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 12_15_10

Rada Prezydentów CEC3 i CSD3 Jt. Reso w sprawie braku odpowiedniego procesu konsultacji ze strony NYCDOE 3.11.09

2007 - 2009, 2010

bottom of page