top of page

Komisja Rekrutacyjna do szkół średnich CEC3

Wspieranie rodzin w procesie rekrutacji do szkół średnich

Deklaracja Misji

Edukacja, wspieranie i wspieranie rodzin z Dystryktu 3 w procesie rekrutacji do szkół średnich. Komisja współpracuje z członkami społeczności i Departamentem Edukacji , aby osiągnąć krótko- i długoterminowe cele, które wspierają proces, który jest łatwy do ukończenia, obejmuje równy dostęp do wysokiej jakości opcji w szkołach średnich, wspiera ścieżki od gimnazjów D3 do D3 i zapewnia zróżnicowanej populacji uczniów D3 odpowiednie opcje, które zapewnią sukces w college'u i karierze po ukończeniu szkoły średniej.

Sharon Collins, przewodnicząca komisji CEC3

scollins@cec3.org

Prezentacje i filmy komisji rekrutacyjnej do szkół średnich CEC3

bottom of page