top of page

Informacje o szkole średniej D3

Informacje o szkole średniej D0E :

 • Migawka jakości szkoły
  - Zapewnia rodzinom podsumowanie warunków szkolnych
  i wyniki osiągane w każdej szkole.
  - Aby znaleźć migawkę, użyj narzędzia wyszukiwania

 • Przewodnik po jakości szkoły
  - Zapewnia nauczycielom (i zainteresowanym członkom społeczności)
  ze szczegółowymi informacjami na temat populacji studentów,
  warunki szkolne i osiągnięcia uczniów.
  - Obejmuje wyniki ankiety szkolnej w Nowym Jorku.
  - Dostępne na stronie narzędzia.nycenet.edu/guide/2017/

 • Pulpit wyników szkoły
  - Obejmuje dane z wielu lat, kluczowe porównania,
  i wizualizacje danych.
  - Dostępne na stronie narzędzia.nycenet.edu/dashboard/

bottom of page