top of page

Przewodniczący: Soumountha Keophilavong

Deklaracja misji

Komitet ds. Równości i Doskonałości oczekuje osiągnięcia pełnej równowagi, równości i różnorodności poprzez skupienie się i pracę nad minimalizacją różnic w edukacji i finansach/zasobach pomiędzy szkołami Dystryktu 3.

Program tej komisji został przedstawiony społeczności Dystryktu 3 w celu zamanifestowania wielkich zmian i opiera się na sile naszego moralnego zrozumienia, że sprawiedliwe zasoby i dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów bez względu na płeć, rasę, kod pocztowy, religię, stan fizyczny zdolności lub orientacja seksualna są obowiązkowe dla rodzin, którym służymy.

Staramy się zająć wszelkimi systemowymi lub podstawowymi zachowaniami, które promują i podtrzymują szkoły w Dystrykcie 3, aby istniała rozpoznawalna luka pomiędzy szkołami w dystrykcie osiągającymi najwyższe, średnie i najniższe wyniki, do tego stopnia, że są one utrzymywane i traktowane jako odrębne instytucje. Komisja ta będzie pracować nad wyeliminowaniem luki w celu przestrzegania prawa krajowego i naszego przekonania, że „oddzielne placówki edukacyjne są z natury nierówne”.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie:

 • Wsparcie – stwórz przestrzeń dla rodziców i dyrektorów szkół, w której będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi nierówności oraz identyfikować luki w finansowaniu, zasobach i programie nauczania.

 • Ocena — Identyfikacja luk finansowych/zasobów i edukacji, a następnie poprzez badania i strategiczne rozwiązania dotyczące tworzenia, rozwoju, iteracji i poprawy dostępu naszych uczniów do zasobów i solidnego programu nauczania we wszystkich klasach i poziomach we wszystkich szkołach Dystryktu 3.

 • Zasięg informacyjny – Współpraca i zaangażowanie rodziców z Dystryktu 3, DOE i wybranych urzędników w eliminowanie luk instytucjonalnych i edukacyjnych.

 • Zasoby – utworzenie centrum informacyjnego dotyczącego zasobów, aby szkoły miały większy dostęp do funduszy i darowizn rzeczowych.

Pobierz tutaj Zasoby dla rodziców Dystryktu 3 i Przewodnik po prawach uczniów.

Protokoły z posiedzeń EEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

June 11th Equity & Excellence Committee Meeting

Retrospective - Insights and Data

 

I was happy to conduct the retrospective exercise and was even more pleased with the conversation and results.

 

This information has been shared with the Superintendent, principals, and teachers in attendance.

 

You'll find attached the data and insights put together from the event. This is through the lens as a parent, CEC member, and product developer. What is detailed below is how I've scrubbed and sliced the data so it can be helpful to you. Note that the raw data from the event is in the raw data page. 

 

 

Themes & Topics

Common themes were put together based on the attendees' feedback. These themes cut across the three original topics (Remote Learning, Assessment, and Special Education Plans).

 

The original topics were provided so folks had a frame of reference when commenting, and also provided some framing regarding the initial slice taken during the retro. What emerged were themes and topics. 

 

The topics provide an opportunity to quickly understand what the theme covers. 

 

Questions & Considerations

The themes and topics are boiled down to some questions and things to consider as we move forward. I've done my best to stay away from providing solutions. Ideally, the questions should help to realize what a solution could look like. 

 

 

Couple additional notes:

 • Usually, during a retrospective, the facilitator is trying to get unique comments per person, but because this was done in a digital chat, a "riot mentality" manifested where people frequently repeated what someone else said. As a rule of thumb, facilitators are trying to avoid this behavior; although this organically happens during the retrospective when done in person.

  In a controlled, in-person environment, people write their own thoughts, and when there are identical comments, it infers something to make note of. When using a chat, it's overwhelming and hard to avoid.

  A lot of repeats and "kudos" comments were removed; although I was not overly diligent with this. I did my best to keep the data clean.

 • A lot of comments were general statements without a lot of contexts or additional information. I've used these comments as I understood the context, but I am aware that a different meaning might have been intended.

 • No one's name was left in the comments, so they are all anonymous.

 • If a comment was submitted by a principal or teacher (assuming they could identify by name in the original chat file), their comment is preceded with PRINCIPAL or TEACHER.

 • A few comments did not get added as they didn't have a place that aligned to a theme. There were very few of these. They were left in bold in the raw data tab for future reference 

 

 

-- 

Dennis Morgan

Founder & President

 

 

Harlem CoLab

.

Równe wyniki dla wszystkich uczniów
bottom of page