top of page

Komitet ds. zagospodarowania przestrzennego CEC3 - NIEAKTYWNY

Deklaracja misji

Misją Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego CEC3 jest przedstawianie zaleceń całej Radzie w sprawie linii strefowych szkół podstawowych Okręgu 3. Komitet współpracuje z kuratorem okręgu, potencjalnie dotkniętymi szkołami, rodzicami i innymi zainteresowanymi stronami, mając na celu zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w strefie dla wszystkich rodzin z Dystryktu 3 oraz aby wszystkie szkoły Dystryktu 3 miały idealne rozmiary i konfiguracje stref.

Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres cec 3@schools.nyc.gov

Aktualizacja zagospodarowania przestrzennego 2017

Pierwsze spojrzenie w liczbach

CEC3 w dalszym ciągu współpracuje ze wszystkimi szkołami, których dotyczy zmiana planu w 2017 r. Ze względu na 3 szkoły w nowych lokalizacjach i wiele zmian w liniach stref, wpływ zmian będzie wymagał czasu. Jednakże, oto kilka początkowych najważniejszych wydarzeń.

- W 2015 roku w przedszkolu PS199 na listę oczekujących było 93 uczniów (w 2014 roku było ich 99). Klasy K zwiększono do 27, istniało 6 oddziałów, a szkoła była niebezpiecznie przepełniona. Po zmianie planu przestrzennego w 2017 r. PS199 ograniczyła się do (5) sekcji K, z 25 dziećmi i BEZ listy oczekujących. NIE zajęcia w klasach 1-5 przekraczają wymagane limity.

- W PS87 K jest stabilny z (6) sekcjami K i NIE ma listy oczekujących. Dla porównania, w 2015 r. dodano 7. sekcję K, a na liście oczekujących było 25 uczniów. Rodziny objęte zmianą planu z PS452 zostały przydzielone do klas 1–5, ale maksymalna liczba uczniów w klasie pozostaje poniżej obowiązkowego limitu 32 uczniów, wynoszącego 30 uczniów w klasie.

- W 2017 r. wzrosło zapotrzebowanie na PS191 dla K i dodano (3.) sekcję. Do nowego programu „Zdolni i utalentowani” dodano także (trzecią) sekcję dla klas trzecich.

- W 2015 r. PS452 było ograniczone do (3) klas K dla 20 dzieci ze względu na miejsce w O'Shea. W nowym domu PS452 będzie miało (3) pełne klasy K w 2017 roku.

- W 2017 r. w strefach PS9 i PS166 odnotowano zwiększone zapotrzebowanie, gdyż obie szkoły rozpoczęły rok szkolny z małymi listami oczekujących na K (po <10 każda). NIE zajęcia w klasach 1-5 przekraczają wymagane limity.

- W 2014 r., aby zaspokoić popyt, PS84 dodało dodatkową francuską klasę K, łącznie 4 klasy K. Jednak do 2016 roku zabrakło im miejsca, aby dodatkowa klasa mogła przejść aż do piątej klasy. Ponadto na korytarzach i w szafach odbywały się usługi specjalne, takie jak fizjoterapia i terapia zajęciowa. Rozbudowa w 2017 r. umożliwiła dodanie dwóch kolejnych sekcji Gen Ed (w sumie 6 klas K), umożliwienie wszystkim klasom awansu w górę oraz odpowiednią przestrzeń do obsługi uczniów ze specjalnymi potrzebami.

- W 2015 roku D3 oferowało (8) odcinków PreK od PS191 do PS84. W 2017 roku w wyniku rozbudowy PS452 i PS84 oferowanych jest (15) odcinków PreK.

Read about a similar rezoning that took place in Brooklyn in 2015.

Ćwiczenie dotyczące zmiany planu przestrzennego 2016:

6-20-16 Biuro Planowania Dzielnicowego Taras slajdów

7.20.16 Office of District Planning  Slide Deck  to CEC3 

7.20.16 Biuro Planowania Powiatowego Projekt Map Scenariuszowych A i B |

9.14.16 Spotkanie CEC3 - Taras slajdów Biura Planowania Rejonowego

9.14.16 Biuro Planowania Rejonowego Potencjału Strefy ES Scenariusz A

9.14.16 Biuro Planowania Rejonowego Potencjału Strefy ES Scenariusz B

19.09.16 Spotkanie CEC3 - Taras slajdów Biura Planowania Rejonowego

28.09.16 Spotkanie CEC3 - Taras slajdów Biura Planowania Rejonowego

9.28.16 Biuro Planowania Dzielnicowego Potencjału Strefy ES Scenariusz C

W. 59 - W. 116th - Zatwierdzona uchwała dotycząca proponowanej zmiany planu przestrzennego złożenia wniosku dotyczącego linii D3_Zoning, W 59 St. do W 116 St na lata 2017-18

bottom of page