top of page
cec3 main.jpg

CEC3 pale
Angle ak

12
plis lang, ak aplikasyon

nan pwogrè.

NYC.png


Ko-prezidan: Sharon Collins, EL L & Ursila Jung
Vis Prezidan: Dr Ting Yuan BPA
Trezorye: Doktè Darling J. Miramey
Manm: Yael Denbo, Joshua Kross,
Noah Odabashian,
Jill Rackmill,
Ramata Sackho
BPA ,   Kristin Savov,
IEP vid , D75 vid ,
vid (2) Manm Elèv

Konsèy Edikasyon Kominotè Distri 3:

REYINYON & EVÈNMAN

GADE NOU
REYINYON NAN MAS '24

GADE REYINYON MERI NOU YO 

gade.png
Darling J. Miramey
gade.png
bottom of page