top of page

  COMITE LEKÒL CHARTER

DEKLARASYON MISYON

.

Komite Charter School CEC3 a abòde kesyon sou enskripsyon, maketing ak maketing nan Lekòl Piblik Harlem pandan Charter Schools yo kontinye ap elaji nan espas lekòl piblik yo epi vide resous nan lekòl nan katye yo.

INAKTIF .

Kesyon?

Kontakte: tba

,

bottom of page